1

slika

Добродошли

Представљамо вам Етнографски институт САНУ, водећу научну установу у Србији која се бави етнолошко-антрополошким проучавањима друштва и културе.

3

симо

Ново издање:

Од мистерије до спектакла. Есеји о смрти у Србији од 19-21. века

 

 

др Александра Павићевић

 

4

pojmovnik srpske kulture

Појмовник српске културе

Погледајте

Делатност Етнографског института САНУ

image

Унапређивање теоријско-методолошких сазнања из области етнологије и антропологије.

Стварање обимног, систематизованог етнографског фонда.

Организовање комплексних етнолошких и антрополошких истраживања.

Сарадња са сродним научноистраживачким и културним институцијама у земљи и иностранству.

Bulletin of Institute of Ethnography SASA
Гласник Етнографског института САНУ

Гласник Етнографског института САНУ је научна, периодична публикација од међународног значаја. У њему се, од прве књиге издате 1952. године, објављују радови из области етнологије и антропологије и сродних друштвених и хуманистичких дисциплина, резултати научноистраживачког и пројектног рада научника и сарадника Етнографског института и других сродних институција у земљи и иностранству. Радови могу бити написани на српском (и сродним језицима) и на енглеском језику. Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног рецензирања од стране два компетентна рецензента. За више информација, молимо вас погледајте упутство за припрему рукописа за штампање.

Часопис је доступан је у режиму отвореног приступа, а публиковање је бесплатно. Више детаља о Гласнику Етнографског института САНУ погледајте на новом порталу.

 

Главни и одговорни уредник: Драгана Радојичић;
Уредниk: Срђан Радовић

 

УДК 39(05) ; ISSN 0350-0861 (штампано издање) ; ISSN 2334-8259 (интернет издање)


Међународни уређивачки одбор: Јана Поспишилова, Карл Касер, Габриела Килианова, Милица Бакић-Хејден, Ингрид Славец-Градишник, Марина Мартинова, Шел Магнусон, Татиана Подолинска, Петер Финке, Инес Прица, Иванка Петрова, Ана Драгојловић;


Уређивачки одбор: Гојко Суботић, Александра Павићевић, Лада Стевановић, Илдико Ереи, Јелена Јовановић, Иван Ђорђевић, Лјилјана Гавриловић, Гордана Благојевић;


Секретар уредништва: Марија Ђокић
Технички уредник електронског издања: Бранислав Пантовић

 

 

Гласник Етнографског института САНУ индексиран је у ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCIndeks (Српски цитатни индекс), Ulrich's Periodicals Directory, NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).