1

slika

Добродошли

Представљамо вам Етнографски институт САНУ, водећу научну установу у Србији која се бави етнолошко-антрополошким проучавањима друштва и културе.

3

симо

Ново издање:

Од мистерије до спектакла. Есеји о смрти у Србији од 19-21. века

 

 

др Александра Павићевић

 

4

pojmovnik srpske kulture

Појмовник српске културе

Погледајте

Делатност Етнографског института САНУ

image

Унапређивање теоријско-методолошких сазнања из области етнологије и антропологије.

Стварање обимног, систематизованог етнографског фонда.

Организовање комплексних етнолошких и антрополошких истраживања.

Сарадња са сродним научноистраживачким и културним институцијама у земљи и иностранству.