ЗБОРНИК РАДОВА ЕТНОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА САНУ - Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)рационалног и vice versa*

30

Главни и одговорни уредник:

Драгана Радојичић

 

Уредник:

Александра Павићевић

 

Међународни уређивачки одбор:

Радост Иванова,

Елефтериос Алексакис,

Јана Поспишилова,

Карл Касер,

Габриела
Килианова,

Милица Бакић-Хејден,

Ингрид Славец-Градишник,

Марина Мартинова,
Фернандо Диего Дел Векио,

Шел Магнусон,

Татиана Подолинска,

Петер Финке;

 

Уређивачки одбор:

Гојко Суботић,

Софија Милорадовић,

Јелена Чворовић,

Срђан Радовић,

Александра Павићевић,

Лада Стевановић,

Илдико Ердеи,

Јелена Јовановић;

 

Рецезентски тим:

Мирко Благојевић,

Данијел Синани,

Ђорђина Трубарац-Матић,

Лада Стевановић,
Гордана Благојевић,

Горан Павел Шантек,

Душан Иванић,

Весна Пено;

 

Секретар уредништва:

Марија Ђокић

 

Садржај Зборника бр. 30 усвојен је на седници Редакције Етнографског института САНУ одржаној 9. јуна 2014. године.

 

БЕОГРАД 2014

 

ISBN 978-86-7587-071-5

Аутор
Наслов рада

Реч уреднице

Религија, религиозност и савремена култура. Од мистичног до (и)рационалног и vice versa

 

Религија на Балкану: Између секуларизације и нових/старих културних пракси

Религија и религијски ауторитет у доба секуларизма и глобализације – неке импликације за Балкан

Религија, идентитет и културне промене. Српско друштво на почетку трећег миленијума

Postati novi čovjek. Sakralna reidentifikacija na Neokatekumenskome putu

Утицај верске наставе на живот и ставове ученика – резултати анкете спроведене у београдским школама

 

Религија, уметност и свакодневица

Хипервизантијски парадокс: Зашто је могуће / потребно
говорити о стилу савременог црквеног сликарства у Србији?

Материјалност и модерност у религијском говору и праксама у Грчкој: од тела до икона

Употреба предмета са хришћанском симболиком у свакодневном животу у Србији

 

Историјски и савремени облици конфесионалних идентитетских пракси

Верски, друштвени и културни аспекти руских миграција у Боку Которску. Руско гробље и духовно заједништво

Невидљиве границе. Хришћанско-неопагански синкретизам у Мађарској

 

Излет у хришћанску антропологију

Прилози за хришћанску антропологију. Владика Николај Велимировић

 

Религија, књижевност и фолклор

Празнично честитање – oд религијског контекста до секуларног обичаја

Звоно као фолклорни мотив у поезији српских песника друге половине XIX и прве половине XX века

᾽Εις ὄρος! Планина и менадизам у Еурипидовим Бакхама

 

* Напомиње се да су у овом Зборнику радова ЕИ САНУ неки радови објављени само на енглеском језику, те се могу читати на енглеској страници сајта. У тим случајевима само је апстракт доступан на српском језику.

Издања

Зборник радова Етнографског института САНУ

Упутства за ауторе