Sadržaj Glаsnika Etnogrаfskog institutа SANU, Vol. 64, No. 3 (2016) – Istraživanje migracija (ur. Miroslava Lukić-Krstanović i Petko Hristov)
- elektronsko izdanje

gei sanu

UDK 39(05)

ISSN 0350-0861 (ovde možete preuzeti štаmpаno izdаnje)

eISSN 2334-8259

 

Glavni i odgovorni urednik
Dragana Radojičić

 

Urednik

Srđan Radović

 

Urednik Temata

Miroslava Lukić-Krstanović

Petko Hristov

 

Međunarodni uređivački odbor
dr Milica Bakić-Hejden (Univerzitet u Pitsburgu),

dr Ana Dragojlović (Univerzitet u Melburnu),

prof. dr Peter Finke (Univerzitet u Cirihu),

prof. dr Karl Kazer (Karl-Franzens
Universität, Grac),

dr Gabriela Kilianova (Etnološki institut SAV, Bratislava),

prof. dr Šel Magnuson (Univerzitet u Upsali),

prof. dr Marina Martinova (Institut etnologije i antropologije RAN, Moskva),

dr Ivanka Petrova (IEFEM – BAN, Sofija),

dr Tatiana Podolinska (Etnološki institut SAV, Bratislava),

dr Jana Pospišilova (Etnološki
institut AN ČR, Brno),

dr Ines Prica (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb),

dr Ingrid Slavec G radišnik (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljublјana).

 

 

Uređivački odbor

dr Gordana Blagojević

dr Ivan Đorđević

prof. dr Ildiko Erdei

prof. dr Ljilјana Gavrilović

dr Jelena Jovanović

dr Aleksandra Pavićević

dr Lada Stevanović

akademik Gojko Subotić

 

Izdavački savet
Prof. dr Jelena Đorđević

prof. dr Maja Godina Golija
dr Renata Jambrešić Kirin

dr Miroslava Lukić-Krstanović

dr Mladena Prelić

prof. dr Ljupčo Risteski
prof. dr Lidija Vujačić

prof. dr Bojan Žikić

 

Sekretar uredništva
Marija Đokić

 

Primlјeno na sednici Odelјenja društvenih nauka SANU održanoj 17. novembra 2015. godine, na osnovu referata akademika Vojislava Stanovčića

 

Glasnik Etnografskog instituta SANU indeksiran je u:

ERIH+ (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences),

DOAJ (Directory of Open Access Journals),

SCIndeks (Srpski citatni indeks),

Ulrich's Periodicals Directory,

NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS – Norwegian Social Science Data Services).

 

Tehnički urednik elektronskog izdanja:

Nataša Stevanović

 

BEOGRAD 2016.

 

 

 

Naučni radovi

 1. Milena Spasovski, profesor u penziji

  Danica Šantić, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu,
  DOI: 10.2298/GEI151019006S; UDC: 314.7(497.11)"195/20
  Migracije stanovništva kao determinanta razvitka i razmeštaja stanovništva
  Srbije u poslednjih pola veka
  , pp. 453-467

   

  Mirjana Bobić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu,

  Milica Vesković Anđelković, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  DOI: 10.2298/GEI151019003B; UDC: 314.743(497.11)
  Profil i stavovi potencijalnih migranata iz Srbije, pp. 469-491

   

  Želјko Bjelјac, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU

  Milan Radovanović, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU
  DOI: 10.2298/GEI151019002B; UDC: 314.742(497.113)"19"
  Multidisciplinarno proučavanje značajnijih migracija na primeru teritorije
  Vojvodine (Srbija) u 20. veku,
  pp. 493-507

   

  Dragana Antonijević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

  Ljubica Milosavlјević, Institut za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet u Beogradu
  DOI: 10.2298/GEI151019001A; UDC: 314.747(497.11)
  'Treća opcija': oscilirajuća kretanja gastarbajtera u penziji, pp. 509-526

   

  Dragana Kovačević Bielicki, Univerzitet u Oslu, Fakultet humanističkih nauka
  DOI: 10.2298/GEI151019004K; UDC: 172.15:314.7(497)
  Metodološki nacionalizam i grupizam u istraživanju migracija sa područja bivše
  Jugoslavije
  , pp. 527-540

   

  Marina Martinova, Institut za etnologiju i antropologiju N. N. Miklukho-Maklai, Ruska Akademija Nauka, Moskva.
  DOI: 10.2298/GEI1603541M; UDC 314.745.3-054.7(470.311):39
  Migranti u Moskvi: svakodnevica grada kao kulturni dijalog, pp. 541-551

   

  Vlasta Kokotović Kanazir, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU

  Marko Filipović, Geografski institut "Jovan Cvijić" SANU

  Ivana Magdalenić, Geografski fakultet u Beogradu, katedra za demografiju
  DOI: 10.2298/GEI151019005K; UDC: 314.7(497.11)"195/20"
  Unutrašnja mobilnost stanovništva Srbije u drugoj polovini XX i na početku XXI veka, pp. 553-567

   

  Ivana J. Vučina Simović, Univerzitet u Kragujevcu

  Ana S. Jovanović, Univerzitet u Kragujevcu
  DOI: 10.2298/GEI151019007V; UDC: 811.163.41:314.7
  Istraženost srpskog jezika u dijaspori u okvirima filologije i lingvističkih disciplina, pp. 569-584

   

  II
  Naučna kritika i polemika

  Mirjana Morokvašić,
  Kontekstualizacija problema migracija (autorizovana diskusija sa naučnog skupa, pp.585-590

  Marta Stojić Mitrović,
  Izbjeglištvo u suvremenom svijetu. Od političkoteorijskih utemelјenja do biopolitičkih ishoda, pp. 591-593

  Jovana Diković,
  Novo selјaštvo: pogled na budućnost sela i selјaka, pp. 593-596

  Dragana Radojičić,
  Nova kritička razmatranja o ishrani u socijalizmu – primer iz Slovačke, pp. 596- 599.

  Miloš Luković,
  Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami, pp. 599-601

  Miloš Luković,
  Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków, pp. 602-603

   

  III
  In memoriam

  Dragana Radojičić,
  Akademik Petar Vlahović, pp. 605-608

  Danijela Velimirović,
  Milka Jovanović, pp. 608-611

 

 

 

 

 

* Imajte u vidu da su tekstovi nа srpskom jeziku (većinom) publikovani na ćiriličnom pismu. Oni radovi koji nisu u celosti dostupni na srpskom jeziku, mogu se pročitаti nа engleskoj verziji sаjtа.