Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU

Plamena tela

Aleksandra Pavićević

 

Plamena tela. Spalјivanje mrtvih u Srbiji – od paganskog rituala do moderne kremacije

Posebna izdanja Etnografskog instituta SANU 86 Beograd 2016.

 

Knjiga je objavljena u suizdavaštvu sa izdavačkom kućom CLIO, u čijim prostorijama možete nabaviti knjigu.

 

Možete preuzeti rezime u PDF formatu